123-550x400

Çocuğunuz İçin En Doğru Okul Hangisidir?

Bugünlerde birçok anne-baba, çocukları için özel okul arayışında… Bir telaş hatta kaygı… Çocuğunun geleceğinin şekillenmesinde en büyük etkenlerden biridir okul… Bu nedenle anne-babaların bu arayıştaki  kaygılarını anlamak mümkün…

Peki ama, çocuğunuz için “doğru okul” hangisidir? Eğer ekonomik koşullarınız uygunsa özel okullar arasında seçim nasıl yapılmalı? Deneyimlere dayanarak hazırladığım aşağıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar, sizin “büyük ölçüde doğru!” denebilecek okulu bulmanıza yardım edecektir. Kuşkusuz bu sorular çoğaltılıp farklılaştırılabilir de…

Öncelikle, çocuğunuzun bireysel özelliklerinin neler olduğunu iyi bilmeniz ve ona dair gelecek beklentinizi belirlemeniz gerekiyor. Bu nedenle işe çoğunuzu tanımakla başlamanız en doğru adım olacaktır.

 1. Çocuğunuzun bireysel özellikleri nelerdir? (Fiziksel gelişimi, ilgi alanları, yetenekleri, beslenme kültürü, iletişim becerileri vb.)
 2. Çocuğunuza dair kısa, orta ve uzun vadeli gelecek beklentileriniz nelerdir? (Anaokulunda mutlu, ilkokulda yaratıcı ve sosyal; ortaokul ve lisede geçiş sınavlarında başarılı, üniversitede saygın ve iyi para kazanan bir meslek vb…)

Bu iki alanı netleştirdikten sonra araştırmaya başlayabiliriz. Bu araştırmayı; okulların web sitelerini incelemeye başlayarak, sonra varsa o okullarda okuyan çocukları olan velilerle temasa geçerek, bloglar ve sosyal medyada okullarla ilgili yorumları inceleyerek yapabilir, notlar alabilirsiniz? Tüm bunları yaparken ilk iki madde en önemli ölçütümüz olmalıdır.

Okullarla ilgili araştırma, görüşme yaparken dikkat etmeniz gereken konular ve sorular da şöyle özetlenebilir:

 1. Çocukların bireysel faklılıklarını nasıl keşfediyorlar? Bu farklılıkları gözeten nasıl bir program uyguluyorlar?
 2. Eğitim programları, erken çocukluktan lise son sınıfa kadar dikey ve yatay olarak bir bütünsellik taşıyor mu?
 3. Öğrenciler için nasıl bir demokratik iklim oluşturuluyor ve öğrenciler karar süreçlerinde rol alabiliyor mu?
 4. Öğrenciler için karne hariç ne sıkılıkta ve hangi yöntemlerle geri bildirimde bulunuluyor?
 5. İlan ve tanıtımlarında söz ettikleri proje ve farklılıklar, okulda ne kadar ve nasıl uygulanıyor? Bunların yazılı bir programı ve kanıtları var mı?
 6. TEOG ve Üniversite Sınavlarında başarılı olarak ilan ettikleri öğrenciler kaç yıldır o okulda okuyor ve ne kadarı burslu öğrencidir?
 7. Bilim, sanat ve spor alanlarındaki başarıları, sınırlı sayıdaki öğrencilere mi ait yoksa yaygın mı? Bu başarıları elde eden öğrenciler bu okullarda kaç yıldır okuyor ve ne kadarı bursludur?
 8. Okuldaki yemek menüleri nasıl belirleniyor ve beslenme kurallarına dikkat ediliyor mu?
 9. Okulda hijyen sağlamak için nasıl bir planlama yapılmış ve nasıl denetleniyor?
 10. Öğretmen seçimi, hizmet içi eğitimleri nasıl yapılıyor ve okulda ortalama görev yapma süreleri nedir?
 11. Veli ve öğrenci memnuniyeti ile ilgili araştırmalar yapılıyor mu? Bunların sonuçları nasıl değerlendiriliyor?
 12. Okul ücretleri kayıt sırasında her veli için farklılık gösteriyor mu? Bu konuda kurumsal bir standart var mı?
 13. Okul giysileri, kitapları, araçları ve yıl içindeki etkinlikler için ayrıca ücret alınıyor mu?
 14. Her çocuk, ilgi, yetenek alanlarına göre sanat, spor bilimsel alanlara yönlendirilip geliştiriliyor mu? Bunu için okulun bir programı var mı? Bunlar için yeterli süre ayrılıyor mu?
 15. Mezunların yaşam başarısına dair bir kayıt ve envanter var mı?
 16. Başarı” kavramından anladıkları sadece “sınav ve spor” alanlarıyla sınırlı mı?
 17. Teknolojik araçlar için kullandıkları içerikler nelerdir? Bu içerikleri derslerde nasıl kullanıyorlar? Kullanılan içeriklerle ilgili nasıl ölçümler yapılıyor?
 18. Okulun fiziksel koşulları ve güvenliği yeterli mi? Güvenlik için ne gibi önlemler alınmış?
 19. Öğrenci taşımasını yapan firma hangisidir? Taşıma için kullanılan araçların yaşı kaçtır. Sürücüler nasıl seçiliyor? Trafik güvenliğini sağlamak ve denetlemek için ne gibi önlemler alınmış?
 20. Okul kantin/kafeteryasında satılan gıdalarla ilgili ne gibi normlar var? Bu konuda genel sağlık kurallarına uyuluyor mu?
 21. Okul Doktoru ve yeteri kadar sağlık personeli var mı? Sağlık prosedürleri nelerdir?
 22. Okuldaki kutlama ve anma günleri nelerdir? Nasıl organizasyonlar yapılır? Bu organizasyonlarda kurallar var mıdır? Öğrencilere görev verme sürecinde nelere dikkat edilir?
 23. Okulla veli arasında iletişim hangi yöntem ve araçlarla sağlanır? Bu konuda belirlenmiş prosedürler var mıdır?
 24. Okulda görev yapan psikolojik danışman başına kaç öğrenci düşmektedir?
 25. Bir şubede maksimum ve minimum öğrenci sayısı kaçtır?
 26. Okul, çalışan memnuniyetine ne kadar önem verir? Bu konuda ne gibi önlemler alınır, programlar yapılır?
 27. Başta İngilizce olmak üzere kaç farklı dili nasıl öğretiyorlar? Hangi sınıfta hangi düzeyde olacaklarına dair bir hedef belirlenmiş mi?

Özetle, çocuğun eğitim ve öğrenme süreci, okul ve ailenin  birlikte yaptıkları bir yolculuktur. Bu yolculuktaki yol arkadaşınızla uyumunuz, sağlıklı bir yolculuk yapmanızı sağlayacaktır. İşte bu nedenle, sizin için en doğru okul, beklentileriniz ve çocuğunuzun özellikleriyle örtüşen okuldur. 

“Başarı” okulun tek başına gerçekleştirdiği bir mucize değildir ve aynı zamanda görecelidir. Çocuğun bireysel özellikleri, ailenin desteği, okulun programı ve uygulamaları, sosyal ve kültürel çevre ve hatta genetik özellikler… Tüm bunlar, eğitim ve öğrenme süreçlerinde etkili, belirleyici alanlardır. Yani okul, toplumsal yaşamdan steril bir ortam değildir, olmamalıdır da… 

https://www.facebook.com/dusunurkoleji

https://www.instagram.com/dusunurkoleji/

 

Behçet Yavuz