Yerel Ortaklik

Düşünen, araştıran, üreten dünya vatandaşı bireyler olma yolunda en önemli edinimlerden biri de İngilizce ve farklı dünya dillerinde dört dil becerisinde belirlenen hedeflerde dile hakim olmaktır.

Düşünür Koleji’nde öğrencilerin erken çocuklukta temelleri atılan dünya dillerini öğrenmeye olumlu tutum geliştirmeleri ve bu olumlu tutumlarını, hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamaktır.

‘Global Thinkers’ projesiyle 21. yüzyıl yaşam becerileri kapsamında eleştirel düşünce, işbirliği, yaratıcılık ve İletişim becerileri dünya dilleri programına entegre edilmiştir.

Seçmeli dünya dili (Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi) edinim programı erken yaşlarda başlar ve ortaokulun sonuna gelindiğinde A2.3 seviyesinde temel kullanıcı kazanımları edinilmiş olur. Öğrenci dört dil becerisinde de kendisini temel ihtiyaçları konusunda rahatlıkla ifade eder ve günlük hayatta hedef dilde İletişim kurabilir.

Uluslararası Platformlarda Dünya Dilleri

Düşünür Kolejinde ilkokulda çocukların projeler için yurt dışına çıkabilmeleri çok mümkün olmadığı için hedef dil İngilizce’nin doğal ortama en yakın şekilde İletişim aracı olarak kullanabileceği online projeler yapılır. Ortaokul yıllarında yurt dışına da çıkılabilen akademik içerikli proje uygulamalarıyla farklı çalışmalar yapılır. Ayrıca isteyen öğrenciler yazın yurt dışı dil okulu programlarına katılabilirler.

İngilizce seviyesi farklı sınıf seviyelerinde uluslararası akredite olmuş uluslararası sınavlarla ölçülür. Cambridge Esol Young Learners Starters ve Movers sınavları ilkokul düzeyinde uygulanan sınavlardır. Ayrıca ortaokul düzeyinde Cambridge Esol Young Learners Flyers ve KET, PET, FCE sınavları uygulanır. Ayrıca Toefl Primary ileriki yıllarda girecekleri akademik sınav uygulamaları için bir temel oluşturur ve durum tespiti olarak değerlendirilir. İhtiyaca göre konsolosluklarda da geçerliliği olan Trinity College Gese konuşma sınavları uygulanır ve geçer puan alan öğrenciler sertifikalarını alırlar.

Seçmeli Dünya Dili (Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi) Eğitim ve Öğrenme programında ortaokulun sonuna gelindiğinde öğrencinin A2.3 seviyesine gelmesi hedeflenir. İsteyen öğrenciler DELF, FIT vb gibi uluslararası sertifika sınavlarına katılabilirler.


Öğrenmenin bittiği yerde öğretmenin de bittiğine inanırız. Hızla değişen çağın ihtiyaçları çerçevesinde öğretmenlerimizin...

Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı Düşünür Kolejinde; akademik derinlik kadar beceriler de önemsenir, eğitim ve öğrenme programına...

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır. - Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış...

Düşünen, araştıran, üreten dünya vatandaşı bireyler olma yolunda en önemli edinimlerden biri de İngilizce ve farklı dünya dillerinde...

Geleceğin Sanatçı ve Sporcuları Düşünür’de Düşünür Koleji öğrencileri; - En az bir enstrüman çalar, - En az bir sanat alanıyla...

İleri teknolojinin sanatla harmanlandığı ve bütün disiplinlerin yatay ve dikey olarak interaktif planlandığı öğrenme programımız öğrencilerimizin çevresel ve toplumsal kimliğinin oluşumuna da belirgin şekilde etki eder.

Düşünür Koleji öğrencileri, eğitim ve öğrenme süreçlerini dünyaya ve topluma olan sorumluluklarını unutmadan yaşarlar. - Erken...

Düşünür Koleji uzman öğretmen kadrosu tarafından hazırlanmış özel “Düşünür Yayınları” ile öğrenme daha keyifli ve kalıcı...

Cihazsız kodlama etkinlikleriyle öğrenciler basılı materyaller ve oyunlar yardımıyla oluşturulan algoritmayı uygular, algoritmik düşünme...

Uluslararası STEM eğitimi, sanat ve tasarım ile zenginleştirilerek Düşünür Kolejine özgü D-STEAM (Düşünür Design Science Technology...

Yetenek Geliştirme Programı (Kulüpler) Tamir Atölyesi Kil-Heykel-Sculpture Tasarım Bilim ve Deney STEM-Maker Kodlama Lego-Robotics Satranç...