Yerel Ortaklik

Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı

Düşünür Kolejinde; akademik derinlik kadar beceriler de önemsenir, eğitim ve öğrenme programına entegre edilir. Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı; günlük pratik hayata etki edecek ve hayatı kolaylaştıracak temel becerilerin edinimi ile ilgilidir.

 • Toplu taşımayı etkili kullanabilme,
 • Kent kültürü ve kent yaşamına etkili katılım,
 • Temel beslenme ve kişisel bakım gibi beceriler bu kapsamda ele alınabilir.

İletişim Becerilerini Geliştirme Programı

İletişim Becerilerini Geliştirme Programı; sosyal ya da akademik bir ilişkiyi başarılı ve sürekli kılacak temel İletişim becerilerinin edinimi ile ilgilidir.

 • İş hayatında takım çalışmasını yürütebilme, işbirliği yapabilme,
 • İkili ilişkileri sağlıklı yürütebilme, empati kurabilme,
 • İletişim araçlarını doğru kullanabilme,
 • Doğru, etkili hitap ve konuşmalar yapabilme gibi beceriler bu kapsamda ele alınabilir.

Düşünme ve Problem Çözme Becerilerini Geliştirme Programı

Eğitim ve öğrenme sistemimizdeki temel yaklaşımız “düşünmeyi öğretmek” olarak özetlenebilir.

 • Yaratıcı Düşünme
 • Eleştirel Düşünme
 • Tasarım Odaklı Düşünme
 • Çözüm Odaklı Düşünme
 • Akıl Yürütme

Örnek vakalar, altı şapkalı düşünme teknikleri gibi birçok yöntemle atölyelerde çalışmalar yapılır.


Öğrenmenin bittiği yerde öğretmenin de bittiğine inanırız. Hızla değişen çağın ihtiyaçları çerçevesinde öğretmenlerimizin...

Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı Düşünür Kolejinde; akademik derinlik kadar beceriler de önemsenir, eğitim ve öğrenme programına...

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır. - Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış...

Düşünen, araştıran, üreten dünya vatandaşı bireyler olma yolunda en önemli edinimlerden biri de İngilizce ve farklı dünya dillerinde...

Geleceğin Sanatçı ve Sporcuları Düşünür’de Düşünür Koleji öğrencileri; - En az bir enstrüman çalar, - En az bir sanat alanıyla...

İleri teknolojinin sanatla harmanlandığı ve bütün disiplinlerin yatay ve dikey olarak interaktif planlandığı öğrenme programımız öğrencilerimizin çevresel ve toplumsal kimliğinin oluşumuna da belirgin şekilde etki eder.

Düşünür Koleji öğrencileri, eğitim ve öğrenme süreçlerini dünyaya ve topluma olan sorumluluklarını unutmadan yaşarlar. - Erken...

Düşünür Koleji uzman öğretmen kadrosu tarafından hazırlanmış özel “Düşünür Yayınları” ile öğrenme daha keyifli ve kalıcı...

Cihazsız kodlama etkinlikleriyle öğrenciler basılı materyaller ve oyunlar yardımıyla oluşturulan algoritmayı uygular, algoritmik düşünme...

Uluslararası STEM eğitimi, sanat ve tasarım ile zenginleştirilerek Düşünür Kolejine özgü D-STEAM (Düşünür Design Science Technology...

Yetenek Geliştirme Programı (Kulüpler) Tamir Atölyesi Kil-Heykel-Sculpture Tasarım Bilim ve Deney STEM-Maker Kodlama Lego-Robotics Satranç...