Düşünür Beceri Akademisi

Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı

Düşünür Kolejinde; akademik derinlik kadar beceriler de önemsenir, eğitim ve öğrenme programına entegre edilir. Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı; günlük pratik hayata etki edecek ve hayatı kolaylaştıracak temel becerilerin edinimi ile ilgilidir.

- Toplu taşımayı etkili kullanabilme,
- Kent kültürü ve kent yaşamına etkili katılım,
- Temel beslenme ve kişisel bakım gibi beceriler bu kapsamda ele alınabilir.

İletişim Becerilerini Geliştirme Programı

İletişim Becerilerini Geliştirme Programı; sosyal ya da akademik bir ilişkiyi başarılı ve sürekli kılacak temel iletişim becerilerinin edinimi ile ilgilidir.

- İş hayatında takım çalışmasını yürütebilme, işbirliği yapabilme,
- İkili ilişkileri sağlıklı yürütebilme, empati kurabilme,
- İletişim araçlarını doğru kullanabilme,
- Doğru, etkili hitap ve konuşmalar yapabilme gibi beceriler bu kapsamda ele alınabilir.

Düşünme ve Problem Çözme Becerilerini Geliştirme Programı

Eğitim ve öğrenme sistemimizdeki temel yaklaşımız “düşünmeyi öğretmek” olarak özetlenebilir.
- Yaratıcı Düşünme
- Eleştirel Düşünme
- Tasarım Odaklı Düşünme
- Çözüm Odaklı Düşünme
- Akıl Yürütme

Örnek vakalar, altı şapkalı düşünme teknikleri gibi birçok yöntemle atölyelerde çalışmalar yapılır.