Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

- Düşünür Koleji öğrencileri, eğitim ve öğrenme süreçlerini dünyaya ve topluma olan sorumluluklarını unutmadan yaşarlar.
- Erken çocukluk döneminden itibaren her öğrenci, danışman öğretmeni rehberliğinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer alır, projesini ve deneyimini ailesi ve arkadaşları ile paylaşır.
- Öğrencilerimiz, bilinçli, duyarlı ve sorumlu birer birey olarak topluma katılırlar.
- Yaş gruplarına ve toplumsal ihtiyaçlara göre planlanan projeler, kolektif bir çalışma olabileceği gibi bireysel olarak da gerçekleştirilebilir.