Ulusal Sınavlara
Hazırlık

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır.

- Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları,
- MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik,
- Eğitim ve öğrenme yılı başlamadan iki hafta önce akademik hazırlık programı,
- Hazır bulunuşluk sınavı,
- Yoğun etüt programı,
- Konu sonu tarama testleri,
- Haftalık deneme sınavları,
- Eksik tamamlama etütleri planlanır ve uygulanır.

Düşünür Koleji Liseye geçiş için uygulanacak yeni sistemde de Türkiye’ye model oluyor.

- Liseye geçiş için uygulanacak yeni sistemle ilgili her türlü hazırlıklarımız tamamlanmıştır.
- Düşünme, sanat ve spor becerilerine dair her tür uygulama, programlarımızda bulunmaktadır.

Düşünür PISA (PISA-D)

Akademik programın 21. yüzyıl yaşam becerileri ile taçlandırıldığı ve bütün disiplinlerin yatay ve dikey olarak interaktif planlandığı öğrenme programımız öğrencilerimizin bireysel ve çevresel kimliğinin oluşumuna da belirgin şekilde etki eder.

- Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları
- MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik
- Haftada 20 saate kadar İngilizce
- Haftada en az 2 ders kulüp dersi
- Haftada en az 2 ders TechZone
- Haftada en az 2 ders Beceri Atölyesi
- Eksik tamamlama etütleri