Yerel Ortaklik

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır.

  • Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları,
  • MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik,
  • Eğitim ve öğrenme yılı başlamadan iki hafta önce akademik hazırlık programı,
  • Hazır bulunuşluk sınavı,
  • Yoğun etüt programı,
  • Konu sonu tarama testleri,
  • Haftalık deneme sınavları,
  • Eksik tamamlama etütleri planlanır ve uygulanır.

Düşünür Koleji Liselere Giriş Sınavlarında uygulanan yeni soru tarzlarına uygun öğrenim programıyla da Türkiye'ye model oluyor.

Düşünür Koleji, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren öğretim yaklaşımı ve metotları ile yeni sistemde de başarılı olan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Düşünür PISA (PISA-D)

Düşünür Koleji öğrencileri, kendileri için özel olarak hazırlanmış PISA D sınavları ile Uluslar arası PISA ve TIMMS sınavlarına benzer Düşünme ve problem çözme becerilerini ölçen, günlük hayatla ilişkilendirilmiş açık uçlu sorular ile uluslara arası alanda kendini deneme ve değerlendirme fırsatı bulur.


Öğrenmenin bittiği yerde öğretmenin de bittiğine inanırız. Hızla değişen çağın ihtiyaçları çerçevesinde öğretmenlerimizin...

Yaşam Becerilerini Geliştirme Programı Düşünür Kolejinde; akademik derinlik kadar beceriler de önemsenir, eğitim ve öğrenme programına...

Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır. - Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış...

Düşünen, araştıran, üreten dünya vatandaşı bireyler olma yolunda en önemli edinimlerden biri de İngilizce ve farklı dünya dillerinde...

Geleceğin Sanatçı ve Sporcuları Düşünür’de Düşünür Koleji öğrencileri; - En az bir enstrüman çalar, - En az bir sanat alanıyla...

İleri teknolojinin sanatla harmanlandığı ve bütün disiplinlerin yatay ve dikey olarak interaktif planlandığı öğrenme programımız öğrencilerimizin çevresel ve toplumsal kimliğinin oluşumuna da belirgin şekilde etki eder.

Düşünür Koleji öğrencileri, eğitim ve öğrenme süreçlerini dünyaya ve topluma olan sorumluluklarını unutmadan yaşarlar. - Erken...

Düşünür Koleji uzman öğretmen kadrosu tarafından hazırlanmış özel “Düşünür Yayınları” ile öğrenme daha keyifli ve kalıcı...

Cihazsız kodlama etkinlikleriyle öğrenciler basılı materyaller ve oyunlar yardımıyla oluşturulan algoritmayı uygular, algoritmik düşünme...

Uluslararası STEM eğitimi, sanat ve tasarım ile zenginleştirilerek Düşünür Kolejine özgü D-STEAM (Düşünür Design Science Technology...

Yetenek Geliştirme Programı (Kulüpler) Tamir Atölyesi Kil-Heykel-Sculpture Tasarım Bilim ve Deney STEM-Maker Kodlama Lego-Robotics Satranç...